İsmail Akdoğan

İsmail Akdoğan lisans derecesini 2010 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Akdoğan, İslam Devrimi’nden Arap Baharı’na İran-Suudi Arabistan İlişkileri adlı tez çalışmasını 2013 yılında savunarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış olan Akdoğan, aynı yıl başladığı Ortadoğu Çalışmaları Programı’ndaki doktora eğitimine devam etmekte ve halen Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde Körfez Çalışmaları Masası’nda çalışmalarını sürdürmektedir.

23 Ocak 2015’te Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdüzaziz’in vefat etmesi son yıllarda Suudi Arabistan ile Mısır arasında kurulmuş olan güçlü...