Almanya’nın Kahire Büyükelçisi Hansjob Habar tarafından yapılan açıklamada Berlin’in Mısır’ın “demokratikleşme” sürecine destek...

Mısır’ın demokrasiye geçiş serüveninin başladığı 2011 yılından günümüze kadar yaşadığı sancılı süreçte hem Türk akademisinin hem bölgeye ilgi duyan akademisyenlerin üzerinde durdukları bir konu da, Mısır-Türkiye benzerlikleri, tarihsel deneyimleri ve bölgesel güç olma bağlamındaki potansiyelleri olmuştur. Söz konusu bu benzerlikler...