Mısır’ın demokrasiye geçiş serüveninin başladığı 2011 yılından günümüze kadar yaşadığı sancılı süreçte hem Türk akademisinin hem bölgeye ilgi duyan akademisyenlerin üzerinde durdukları bir konu da, Mısır-Türkiye benzerlikleri, tarihsel deneyimleri ve bölgesel güç olma bağlamındaki potansiyelleri olmuştur. Söz konusu bu benzerlikler...