Mısır’dan Hamas İle İlişkilerini Düzeltmesini İsrail mi İstedi?

Mısır Bülteni 717 Gösterim

İslamî Direniş Hareketi (Hamas)’tan bir heyetin geçen hafta Kahire’ye yaptığı ziyaret, şartlar ve sonuçlar açısından büyük tartışmalara neden oldu.

Bazı basın yayın organları ziyaretin, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğu sonucu Hamas’ın Müslüman Kardeşler’le ilişkiyi kesmesi ve İran’la da bağını koparmasına karşılık Rafah kapısının açılması projesi kapsamında gerçekleştiğini yazdı.

Görüşmenin içeriği ve sonuçlarıyla ilgili belirsizlik devam ederken, başarısız geçtiği konusunda sızan bilgiler Hamas’ın Siyasi Birim üyesi Musa Ebu Merzuk’un diliyle yalanlandı.

Ziyaretin şartları ve neticeleri bir yana, ziyaretin amacını, boyutlarını ve muhtemel yansımalarını yazıp çizenler sadece Filistin ve Arap etkeninin üzerinde durdular. Çok önemli olan Siyonist faktörü görmezlikten geldiler.

Mısır’ın Hamas’a yönelik tutumunun Sisi ile Tel Aviv arasındaki ilişkinin bileşkelerinden temel bir bileşke olduğu konusunda herkes hem fikirdir. Hamas’ın zayıflatılmasının iki rejimin çıkarına olacağını belirten Siyonist rejimin yaptığı açıklamalara ve bunu destekleyen Sisi rejiminin beyanatlarına tekrar dönmeye gerek yok.

Son üç yıl gösterdi ki Mısır’daki Sisi yönetiminin genelde Filistinlilere özelde ise Hamas ve Gazze’ye yönelik tavrı büyük ölçüde Siyonist rejimin tutumuyla paralellik arz ediyor. Siyonist içişleri bakanıyla diğer yetkililerin, Mısır’ın Hamas’a karşı düşmanca tutumuyla Gazze sınırındaki tünelleri bir bir yıkışının İsrail’in talebi üzerine gerçekleştiğini belirttiklerini bir kez daha söylemeye de gerek yok.

Üzüntü veren husus, Mısır’ın Gazze’ye yönelik tutumunun kendi çıkarlarını korumaktan çok işgal rejiminin çıkarlarını korumaya yönelik olmasıdır. Hamas’tan bir heyetin Kahire’ye yaptığı ziyaret ile ilgili şu soruyu sormak gerekir: Kahire’nin Hamas heyetini kabul etmesinin, Tel Aviv’deki yöneticilerin Sisi’nin Hamas’a karşı sürdürdüğü savaşın dolaylı yönden işgal rejiminin stratejik çıkarlarına zarar verdiğini belirtip bu konuda Mısırlı yetkilileri uyarmasıyla bir alakası var mı?

Örnek olarak Siyonist bir yazar şu tespitte bulunuyor: Sisi’nin Hamas’la savaşında aşırıya gitmesi ve Gazze üzerindeki kuşatmayı ağırlaştırması Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir savaşı kaçınılmaz kılıyor. Bu ise, İsrail’in çıkarlarıyla uyuşmuyor.

Hatta işgal rejimindeki aşırı sağcı partilere mensup bakanlar bile Gazze kuşatmasının hafifletilmesini talep ediyorlar. Likud Partisine mensup birden fazla bakan yaptıkları açıklamalarda Mısır’ın Hamas’a karşı yürüttüğü savaşın İsrail ile Hamas arasında yeni bir savaşa sebep olabileceğine dikkat çekerek, böyle bir savaşın ise Tel Aviv’in stratejik çıkarlarına hizmet etmeyeceğini açıkça ifade ettiler.

Hal böyleyken, acaba işgal tarafı muhtemel bir savaşı engellemek ve Ankara ile ilişkilerini düzeltmek için Kahire’den Gazze’ye özellikle de kuşatmaya yönelik politikasını değiştirmesini talep etmiş olabilir mi? Tabi bunlar sadece akıl kurcalayıcı sorulardır. Tam olarak ziyaretin arkasında yatan sebepler bunlardır demek istemiyoruz. Başka sebepler de olabilir. Ancak bunları görmezlikten gelmek de doğru değildir. Ziyaretin kapalı tutulması ve konuşulanların sır gibi saklanması sebebiyle bu soruların göz ardı edilmesi doğru değil.

Bu soruları sormamıza neden olan husus, ziyaretin Mısır İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar’ın eski savcı Hişam Berekat’a yapılan suikasttan Hamas hareketini sorumlu tutmasından bir hafta sonra gerçekleşmesidir.

Suçlamaların ciddiyeti bir yana, İçişleri Bakanı Abdulgaffar’ın yaptığı basın toplantısından sadece bir hafta sonra Hamas heyetinin Kahire’de karşılanması, herkesten önce Mısır rejiminin bile bu suçlamaları ciddiye almadığını gösteriyor. Yoksa nasıl oluyor da Mısır güvenlik güçleri, önemli bir yargı mensubunu öldüren bir harekete mensup üst düzey bir heyetin ülkeye girmesine göz yumuyor ve resmi düzlemde Mısırlı yetkililerle görüşmelerine izin veriyor!

Mısır rejimi, Mısır-Filistin ilişkilerine Mısır ulusal güvenlik penceresinden baksaydı, şimdiki düşmanlık halini bırakır, ilişkileri müttefik olmaya dönüştürürdü.

Bu aşamada ilişkileri yatırıma dönüştürmek çok önemlidir. Mısır bunları yaparken, Tel Aviv bölgedeki dengeleri değiştirecek diye Rusya’yı Mısır’a silah vermeme konusunda ikna edebiliyor.

Bunun anlamı şudur: İsrail, Sisi döneminde dahi Mısır’ı düşman olarak görüyor…

Yazar: Salih En-Nuami

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

Hakkında
Mısır Bülteni

Mısır Bülteni (MB) Türkiye kamuoyunu Mısır’daki siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeler başta olmak üzere hemen her alanda bilgilendirmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir platformdur. MB’nin öncelikli amacı okuyuculara Mısır’daki gelişmeleri objektif bir biçimde aktararak Ortadoğu’nun bu önemli ülkesi hakkında doğru bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.