Mısır’da Demografik Patlamanın Engellenmesi İçin Doğum Kontrolü Önerisi

Mısır Bülteni 187 Gösterim

Mısır, nüfustaki hızlı artış sonucunda gıda krizi ve kaynak yetersizliği tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İnsan Hakları için Adalet ve Gelişim Merkezi (The center of Justice and Development for Human Rights), Mısır’daki demografik patlama sonuçlarını önlemek için ciddi tedbir alma çağrısı yaptı.

Mısır’ın sorunlarının çözümü için önerilen tedbirlerden biri, 10 yıl boyunca ailelerde doğan çocuk sayısının 2’yi geçmemesi. Önerilen yasa taslağına göre bu süre içinde 2 çocuğun dışında doğacak çocuklara devlet destek vermeyecek, ayrıca bu kategorideki çocuklar ücretsiz eğitim görmeyecek. Kuruluşun önerdiği bir başka yasa tasarısıysa minimum evlenme yaşının 20’ye yükseltilmesi, erken ve küçük yaşta yapılan evliliklerin de yaptırımlara tabi olması.

Kuruluşun basın sekreteri Zaidan al Qanayi, genç ailelere çocuk yapmaları için lisans verilmesini önerdi. Söz konusu lisansla çocuk sayısının da kontrol altında tutulması öneriliyor. Kuruluş yetkililerine göre bu tür zorunlu tedbirler, Mısır’da olası gıda krizinin ve diğer kaynakların yetersizliğinin önüne geçilmesi için zorunlu.

Merkezin yetkililerinden biri, şu anki demografik patlamasının yaşanmasına El-Ezher Üniversitesi’nin ve diğer dini kurumların fetvalarının, ayrıca insanlara aşılanan dini düşüncelerin yol açtığını ileri sürdü.

Ticari kar amacı gütmeyen kuruluş olan İnsan Hakları için Adalet ve Gelişim Merkezi, Mısır’da demokrasi ve insan hakları kültürünü yaymayı amaçlıyor.

Çin 1978-2015 döneminde benzer bir doğum kontrol politikası yürütmüştü. Programa göre kentlerde yaşayan aileler en fazla 1, köylerdeki aileler ise en fazla 2 çocuğa sahip olma hakları vardı.

Kaynak: Sputnik

Hakkında
Mısır Bülteni

Mısır Bülteni (MB) Türkiye kamuoyunu Mısır’daki siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeler başta olmak üzere hemen her alanda bilgilendirmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir platformdur. MB’nin öncelikli amacı okuyuculara Mısır’daki gelişmeleri objektif bir biçimde aktararak Ortadoğu’nun bu önemli ülkesi hakkında doğru bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.