Mısır Menşeili “Polistiren” için Damping Soruşturması

Mısır Bülteni 945 Gösterim

Mısır menşeili “polistiren” için damping soruşturması açılmasına karar verildi. Ekonomi Bakanlığının “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği (No: 2014/35)” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Mısır menşeli polistirenin dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edildi. İnceleme sonucunda başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Mısır menşeli söz konusu ürün için damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilecek ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilecek.

Hakkında
Mısır Bülteni

Mısır Bülteni (MB) Türkiye kamuoyunu Mısır’daki siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeler başta olmak üzere hemen her alanda bilgilendirmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir platformdur. MB’nin öncelikli amacı okuyuculara Mısır’daki gelişmeleri objektif bir biçimde aktararak Ortadoğu’nun bu önemli ülkesi hakkında doğru bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.