Değişim Halindeki Mısır: Bitmemiş Bir Devrime Dair Denemeler

Mısır Bülteni 608 Gösterim

degisim-halindeki-misirMısırlı akademisyen Adil İskender, 25 Ocak 2011 halk ayaklanması öncesinde, sırasında ve sonrasında kaleme aldığı yazılarda Mısır tarihinin bu hareketli dönemini sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan irdeliyor. Mısır’da ordunun rolü, İslamcıların yükselişi, sosyal eşitsizlikler, dini hoşgörüsüzlük, Müslüman-Kıpti kutuplaşması, popüler kültür, edebiyat, futbol ve cinsellik hakkında keskin gözlemleriyle Adil İskender, bitmemiş bir devrimin genel çizgilerini ve ince detaylarını sunuyor.

Yazar Adil İskender kitap hakkında şunları söylüyor:

“Mısır, yıllardır devrimci durum içinde. Kimileri onyıllardır diyor, başkaları bin yıl iddiasında. Ben hepsine inanıyorum. Horus ile Set arasında cereyan eden efsanevi savaştan ve Ahenaton’un MÖ 13. yüzyılda teoloji, sanat ve devlet idaresinde yaptığı reformlardan 1919 devrimi ve 1952 askeri darbesine kadar ülkenin istikrara sahip olduğundan bahsedilip durulması çok abartılıdır. Tersine Mısır tarihi çatışmalar, çekişmeler ve değişimlerle yüklü bir tarihtir. Buna rağmen Mısır’ın yedi bin yıllık tarihinde 2011 yılındaki, 25 Ocak Devrimi olarak bilinen halk isyanına benzer bir olay hiç gerçekleşmemiştir. Bundan dolayı, çağın parlak devrimlerinin tarihinde Fransız, Rus ve Amerikan devrimlerinin yanı sıra kendine özgü bir iz bırakan bu devrim süreci ayrıntılı olarak kaydının tutulmasını, titizlikle incelenmeyi, üzerinde iyice düşünülmesini ve ciddi bir sorgulamayı hak ediyor.”

“Bu kitapta yer alan bütün denemeler Ağustos 2010 ile Nisan 2013 arasında geçen, protestoların patlak vermesinden önceki son ayları ve ülke tarihinin kaygan zeminli ve fırtınalı bir döneminde Müslüman Kardeşler’in Muhammed Mursi’sini iktidara taşıyan ilk başkanlık seçimini ve sonrasını kapsayan üç yıllık süre içinde yazıldı. Bu denemelerde ülkenin en zorlu ve akış yönü tahmin edilemeyen döneminin değişik anlarındaki politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel ortamı inceleniyor.”

Adil İskender (Adel Iskandar) kimdir?

Kanada, Vancouver’deki Simon Fraser Üniversitesi’nde Küresel İletişim profesörüdür. Tek başına ya da arkadaşlarıyla birlikte yazdığı ya da yayına hazırladığı kitaplar arasında Al-Jazeera: The Story of the Network That Is Rattling Governments and Redefining Modern Journalism (Basic Books), Edward Said: A Legacy of Emancipation and Representation (University of California Press) ve Mediating the Arab Uprisings (Tadween Publishing) yer alıyor. Son olarak Palgrave Macmillan’dan çıkan Media Evolution on the Eve of the Arab Spring adlı çok yazarlı kitabın yazar ve derleyenleri arasındadır.

Medya kimliği ve politikası konusunda çalışan İskender konunun birçok yönü hakkında dünyanın çeşitli üniversitelerinde dersler vermiştir.

Uzun süre Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nin Çağdaş Arap Araştırmaları Merkezi’nde (Center for Contemporary Arab Studies) ve İletişim, Kültür ve Teknoloji programında ders veren İskender, Jadaliyya sitesi editörlerinden ve sesli gazete Status’un yapımcılarındandır.

Kaynak: www.sendika10.org

Hakkında
Mısır Bülteni

Mısır Bülteni (MB) Türkiye kamuoyunu Mısır’daki siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeler başta olmak üzere hemen her alanda bilgilendirmek amacıyla kurulmuş bağımsız bir platformdur. MB’nin öncelikli amacı okuyuculara Mısır’daki gelişmeleri objektif bir biçimde aktararak Ortadoğu’nun bu önemli ülkesi hakkında doğru bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.