Haber Dosyası

Mısır’da Abdülfettah El-Sisi’nin cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle ülkeye istikrar geleceğini düşünenler olduğu gibi, birçoklarına göre Mübarek rejimi benzeri bir otokrasiye gidileceğini tahmin etmişti. Nitekim bu durum kısa sürede kendini göstermeye başlamıştı. Hazırlanan anayasanın...

Bugünlerde ülkemizde de sık sık gündeme gelen tampon bölge uygulaması, ülkelerin değişik amaç ve hedeflerle sıkça başvurdukları bir güvenlik...

Mısır ekonomisi 25 Ocak Devriminden bu yana özellikle ülkede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle devrim öncesi seviyesine gelmeyi başaramamıştır....