Ahmet Ayhan Koyuncu

1979 yılında Gaziantep/İslahiye doğumlu yazar, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünü 2005 yılında bitirdi. Ardından başladığı Yüksek Lisansını 2008 yılında aynı üniversitede tamamladı. Bir süre ara verdiği akademiye 2010 yılı sonunda Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak devam etti. 2012 yılında yine Afyon Kocatepe Üniversitesinde görevlendirmeyle doktora eğitimine başlayan yazar, 2014 yılı başında Muş Alparslan Üniversitesine geri döndü. Çalışmalarını halen bu üniversitede sürdürmektedir.

Birbirinden farklı birçok sosyal ve siyasi hareketi tanımlayan bir kavram olarak Selefilik, modern dönemdeki neredeyse bütün İslami oluşum ve hareketleri...

Mısır’da yaşanan süreçte Müslüman Kardeşlerin şiddet tuzağına çekildiğine ilişkin daha önce bir yazı yazmıştım. “Barışçıl Muhalefetle...

Mısır’ın en önemli toplumsal hareketi olan Müslüman Kardeşler, tüm baskılara rağmen ülkedeki varlığını sürdürmeye devam etmektedir....

Yemen’deki Husilerin iktidara el koymalarını müteakip Cumhurbaşkanı Hadi’nin uluslararası yardım talep etmesi akabinde askeri operasyonun düzenlenmesi,...

Ortadoğu’da cereyan eden iktidar mücadelesi çok boyutlu ve çok fazla etkiye açık olarak gerçekleşmektedir. Bundan kaynaklı olarak da gerek ülke...

Müslüman Kardeşler şüphesiz modern Mısır’ın en etkili toplumsal hareketidir. 1928 yılında Hasan El-Benna ve altı arkadaşının kurduğu hareket,...

Mısır 3 Temmuz 2013’teki askeri darbeden bu yana önemli bir sınav veriyor. Demokrasi yanlısı Mısırlılar binlerce cana mal olan 25 Ocak Devrimi’nin...

Müslüman Kardeşler hareketi modern Mısır’ın en önemli toplumsal hareketidir. Sadece Mısır ile sınır kalmamış ve İslam dünyasının neredeyse...